Những tác động của LOGISTAKE đối với vận tải container trong thời gian qua

Những tác động của LOGISTAKE đối với vận tải container trong thời gian qua

28/05/2019 00:06

Những tác động của LOGISTAKE đối với vận tải container trong thời gian qua

Là một công ty công nghệ luôn lấy trách nhiệm với xã hội làm kim chỉ nam trong hoạt động, chúng tôi sẽ liệt kê ra những tác động nhất định chúng tôi đã tạo ra trong khu vực vận tải Container gồm 3 phần chính:

Chúng tôi hy vọng có thể giúp người đọc có những cái nhìn rõ nét hơn về những thay đổi của vận tải container trong thời gian qua, khi LOGISTAKE xuất hiện.

01 Nỗ lực của chúng tôi trong việc phục vụ các công ty Vận tải container và kết nối các đối tác giúp giảm thiểu chiều rỗng của container;

02 Cách chúng tôi kiến tạo ra một kỷ nguyên mới về mô hình vận hành các Công ty Vận tải container;

03 Những tác động lớn mà chúng tôi đã tạo ra là gia tăng 25% lợi nhuận cho các công ty Vận tải.

Thong ke