ĐÓNG HÀNG XUẤT KHẨU NHẤT THIẾT PHẢI KÉO VỎ RỖNG TỪ DEPOT??

ĐÓNG HÀNG XUẤT KHẨU NHẤT THIẾT PHẢI KÉO VỎ RỖNG TỪ DEPOT??

05/07/2019 14:07

Kính gửi: Quý Công ty

Với nền tảng ứng dụng "Công nghệ thông tin trong Vận hành và Quản lý chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics", Vinatake phát triển hệ thống CNTT “LOGISTAKE”. Nhằm tối ưu luồng vỏ chiều rỗng.

Logistake" được nhắc đến như một giải pháp tối ưu nhất hiện nay so với mọi mô hình vận tải container đang tồn tại (Truyền thống: 1 chiều hàng và 1 chiều vỏ; Mô hình ICD: Hàng- Vỏ -(Nâng hạ) Vỏ- Hàng...) Đó chính là Đưa vỏ container Nhập khẩu đóng trực tiếp hàng xuất khẩu và Hạ cảng- xuất tàu.

Với phương án của LOGISTAKE, chúng tôi tối ưu 30- 40% chi phí so với thị trường,

GIỚI THIỆU LOGISTAKE

Về phương án hợp tác:
- Nếu Quý công ty có hàng Xuất khẩu, VINATAKE có thể đưa vỏ container rỗng vào để đóng hàng cho Quý Công ty theo phương án vận tải kết hợp ( Giúp Quý công ty giảm chi phí vận tải và chi phí nâng vỏ rỗng tại HPH)
- Nếu Quý công ty hiện nay đang có lượng hàng Nhập khẩu và vỏ container vẫn phải trả rỗng về HPH thì VINATAKE có thể sự dụng vỏ đó để đóng hàng chiều về và Qúy công ty có thêm thu nhập hàng chiều về và chi phí hạn vỏ rỗng.
0916 966 957, 0969 623 896 

 

Thong ke