vinatake.jsc

Vinatake được thành lập với tầm nhìn trở thành một công ty dẫn đầu trong cả 2 lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa và logistics. Chúng tôi là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm về thương mại quốc tế và cung ứng dịch vụ logistics nội địa Việt Nam. Uy tín là sức mạnh của Vinatake – Tạo dựng giá trị cho đối tác là mục tiêu của chúng tôi

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG "QUẢN LÝ NGUỒN VỐN VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ"

05/12/2019
TUYỂN DỤNG "QUẢN LÝ NGUỒN VỐN VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ"

CÔNG TY CP VINATAKE

** LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: logistics; trading và đầu tư phát triển Hạ tầng KCN, Thương mại dịch vu.

** JD:

- Thống kê các nguồn vốn/Quỹ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong nước và quốc tế

- Chuẩn bị hồ sơ tiếp cận các nguồn vốn/Quỹ hỗ trợ Doanh nghiệp

- Lập dự án đầu tư trên cơ sở định hướng chiến lược của Ban Giám đốc.

- Thuyết trình dự án trước các nhà đầu từ tiềm năng.

Báo cáo Logistics Việt Nam 2019

02/12/2019
Báo cáo Logistics Việt Nam thường niên nhằm rà soát, đánh giá, cung cấp thông tin về tình hình, triển vọng logistics Việt Nam và quốc tế và các quy định chính sách liên quan… góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp và công tác nghiên cứu khoa học và truyền thông trong lĩnh vực logistics.
Thong ke