vinatake.jsc

Vinatake được thành lập với tầm nhìn trở thành một công ty dẫn đầu trong cả 2 lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa và logistics. Chúng tôi là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm về thương mại quốc tế và cung ứng dịch vụ logistics nội địa Việt Nam. Uy tín là sức mạnh của Vinatake – Tạo dựng giá trị cho đối tác là mục tiêu của chúng tôi
Thong ke